Pazin sport Facebook
Pazin sport
Nabava
 

Nositelj certifikata u području nabave za Pazin sport d.o.o. je Samanta Grizila.

Podaci o pohađanju programa usavršavanja pri kojem je ukupno ostvareno kroz programe usavršavanja 32 sata:

  • Temporis savjetovanje d.o.o., Zagreb, 31.01.2018., 2017-0407
  •  TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, 11.01.2018., 2017-0390
  • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Pula, 07.11.2017., 2017-0321
  • Temporis savjetovanje d.o.o., Opatija, 19.10.2017., 2017-0275

Zakoni > Javna nabava

Zakoni > KONCESIJE

Zakoni > JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Zakoni > DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Preuzmite dokument

 

 

 

Zelena javna nabava

Odluku o donošenju Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine je donijela Vlada Republike Hrvatske na 244. sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine. Svrha je Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu da se kroz sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj potakne nabava proizvoda i usluga koje imaju manji okolišni pritisak u odnosu na istovrsne proizvode i usluge, odnosno definiranje aktivnosti koje će dovesti do toga. na ovaj način tijela javne vlasti mogu doprinijeti smanjenju svog okolišnog otiska kojeg uzrokuju kroz svoje poslovanje.

Ovo je prvi Nacionalni akcijski plan zelene javne nabave u kojem su definirane mjere za prvo trogodišnje razdoblje (2015.-2017.) na osnovu kojeg će se izraditi drugi NAP ZeJN za razdoblje do kraja 2020. godine.  Akcijski plan se sastoji od četiri poglavlja te četiri dodatka. Poglavlja su : Uvod, Analiza mogućnosti postizanja strateškog cilja od 50% provedenih postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj uz primjenu zelenih mjerila do 2020. godine, Mjere i aktivnosti za ozelenjavanje javne nabave te četvrto poglavlje Pokazatelji provedbe i praćenje rezultata.Prvi dodatak je Osvrt na važeće propise, strateške i planske dokumente vezane za ZeJN Europske Unije i Republike Hrvatske, drugi dodatak - Eko- oznake, treći dodatak - Mjerila za prioritetne skupine proizvoda i usluga te dodatak četiri - Energetska učinkovitost u javnoj nabavi.