Pazin sport Facebook
Pazin sport
Najam i rekreacija
 

CJENIK PAZIN SPORT D.O.O.

I. ŠKOLSKO – GRADSKA SPORTSKA DVORANA

Velika dvorana

Velika dvorana
 
Polivalentna dvorana
 
Polivalentna dvorana
LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN
USLUGA
CIJENA
(u kunama,
bez PDV-a)
CIJENA
(u kunama,
sa PDV-om)
 
Jedan sat korištenja velike dvorane
240,00
300,00
 
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane
100,00
125,00
 
Jedan sat korištenja 1/3 velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
65,60
82,00
 
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
196,80
246,00
 
Jedan sat korištenja velike dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina*
196,80
246,00
 
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane
144,00
180,00
 
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina**
118,08
147,60
 
Jedan sat korištenja polivalentne dvorane na bazi godišnjeg ugovora minimalno 2xtjedno
95,00
118,75
 
Dva uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane
240,00
300,00
 
Tri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane
360,00
450,00
 
Četiri uzastopna sata korištenja polivalentne dvorane***
480,00
600,00
 
Korištenje velike i polivalentne dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja
prema dogovoru
 

II. BOĆARSKI CENTAR ALEKSANDAR ANZUR****

BOĆARSKA dvorana
BOĆARSKA dvorana
LOKACIJA: TRG POD LIPOM 1, PAZIN
USLUGA
CIJENA
(u kunama,
bez PDV-a)
CIJENA
(u kunama,
sa PDV-om)
 
Jedan sat korištenja dvorane sa grijanjem
128,00
160,00
 
Jedan sat korištenja dvorane bez grijanja
64,00
80,00
 
Utakmica 4 – 5 sati u dvorani
400,00
500,00
 
Usluga korištenja svlačionice*****
24,00
30,00
 
Jedan sat korištenja vanjskog boćališta (sa sve 4 staze)******
64,00
80,00
 
Utakmica 4 – 5 sati na vanjskom boćalištu
160,00
200,00
 
Korištenje dvorane i njezinih prostora za održavanje manifestacija, koncerata, sajmova i sl. događaja
prema dogovoru

III. GRADSKI STADION*******

LOKACIJA: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE k.č.1817, 1815/3, 1815/2, 1811, 1818, 1819, 1820, 1821/1, 1821/2, 1828, 1829/1, 1830 i 1833/1 k.o. Pazin, PAZIN
USLUGA
CIJENA
(u kunama,
bez PDV-a)
CIJENA
(u kunama,
sa PDV-om)
 
Jedan sat treninga od strane udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Pazina
80,00
100,00
 
Utakmice – Mlađi uzrasti (U-9, U-11, Pioniri, Stariji Pioniri, Kadeti)
150,00
187,00
 
Utakmice – Juniori, Seniori
200,00
250,00
 
Jedan sat treninga za sve ostale korisnike (izvan članstva Zajednice sportskih udruga Grada Pazina)
200,00
250,00
 
Utakmica za sve ostale korisnike (izvan članstva Zajednice sportskih udruga Grada Pazina)
400,00
500,00
 
Utakmica sa rasvjetom za sve ostale korisnike (izvan članstva Zajednice sportskih udruga Grada Pazina)
500,00
625,00
 
  • * cijena se ne odnosi na korištenje dvorane za potrebe rekreacije (za rekreaciju naplaćuje se puna cijena sata korištenja velike dvorane od 240,00 kn, iskazano bez PDV-a).
  • ** cijena se ne odnosi na korištenje polivalentne dvorane za potrebe rekreacije.
  • *** svaki daljnji uzastopni sat korištenja polivalentne dvorane povećava cijenu prethodnog sata iskazanu sa PDV-om za 50,00 kn (za 12 uzastopnih sati korištenja cijena iznosi 1.000,00 kn, iskazano sa PDV-om).
  • **** na sve cijene usluga Boćarske dvorane udruge članice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina ostvaruju 50% popusta od pune cijene (npr. cijena jednog sata korištenja dvorane sa grijanjem udruge članice plaćaju 64,00 kn, što je 50% popusta od pune cijene, 128,00 kn, iskazano bez PDV-a).
  • ***** cijene svih usluga Boćarske dvorane ne uključuju korištenje svlačionica. Usluga korištenja svlačionica posebno se naplaćuje sukladno cjeniku, odnosno 24,00 kn, iskazano bez PDV-a, bez obzira na sate korištenja.
  • ****** sukladno cijeni korištenja jednog sata vanjskog boćališta sa sve 4 staze, cijena korištenja jednog sata jedne staze iznosi 16,00 kn, iskazano bez PDV-a, dvije staze 32,00 kn, iskazano bez PDV-a, tri staze 48,00 kn, iskazano bez PDV-a.
  • ******* u sve cijene uračunato je korištenje glavnog terena i svlačionica.

Cjenik Pazin sporta d.o.o možete preuzeti ovdje: Cjenik Pazin sport d.o.o.

Raspored korištenja sportskih objekata

Raspored korištenja ŠGSD 2018-2019 Velika dvorana

Raspored korištenja ŠGSD 2018-2019 polivalentna dvorana