Pazin sport Facebook
Pazin sport
Objekti
 

I. ŠKOLSKO – GRADSKA SPORTSKA DVORANA

Velika dvorana

Velika dvorana

Polivalentna dvorana

Polivalentna dvorana

Školsko – gradska sportska dvorana je trodijelna sportska dvorana sa svim pratećim sadržajima sveukupne neto površine 2.800 m2.

Glavni pristup u sportsku dvoranu odvija se na nivou prizemlja preko ulaznog hola do glavne galerije i teleskopskih tribina dvorane. Parter sportske dvorane je dimenzija 28x45 m s ukupnom površinom od 1260 m2 i visinom dvorane od 840 m s mogućnošću dijeljenja na tri zasebne cjeline odvojene pomičnom pregradom tako da se u dvorani istovremeno mogu odvijati tri različita zasebna sportska događaja. Kapacitet sportske dvorane je 500-tinjak sjedećih mjesta na teleskopskim tribinama, te 100-tinjak stojećih mjesta na glavnoj galeriji. Na nivou partera sportske dvorane nalaze se spremišta za sprave, sanitarije, i prostorije za održavanje dvorane te prostori kotlovnice.

U prednjem dijelu podruma nalaze se nečisti i čisti hodnik na koje su vezane svlačionice, sanitarije, praonice i prostorije za nastavnike.

Na nivou glavnog ulaza u dvoranu nalaze se ulazni hol sa prostorom za caffe bar, pripadajuće prostorije, te polivalentna dvorana potpuno opremljena za konferencije, događanja, ali i sportske aktivnosti, ukupne površine 218m2.

Preuzmite tehničku dokumentaciju ovdje.

Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Školsko-gradske sportske dvorane Pazin.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU ŠGSD

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORIŠTENJE ŠGSD.doc

OBRAZAC OCJENE KVALITETE KORIŠTENJA ŠGSD.doc

LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

TERETANA

Teretana
Teretana

U prostoru Školsko - gradske sportske dvorane u Pazinu s početkom školske godine 2016/2017 u funkciji je novo otvorena teretana. Teretana se nalazi u srednjem spremištu u prostoru velike dvorane. U teretani će se nalaziti ukupno 5 sprava : paralele fiksne zidne, trake za trening s vlastitom težinom, HOME GYM IF1860, sprava za veslanje Kettler Coach M te KETTLER AXOS CROSS M. Prostor teretane će se uglavnom koristiti za potrebe škole, odnosno Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin za potrebe provođenja planirane nastave Tjelesnog odgoja, ali i druge sportske pripreme škole i ostalih sportskih udruga i korisnika. Postoji mogućnost da se u narednom razdoblju prostor teretane proširuje novim sadržajima i mogućnostima.

Zakup ambulantnoga prostora ŠGSD - UDRUGA RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU "HOĆU-MOGU"

 

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću – Mogu“ Pazin registrirana je u siječnju 2015. g., a osnovana je od strane roditelja djece s različitim teškoćama u razvoju s područja cijele Istarske županije.

„Ideja o osnivanju ove Udruge potaknuta je istinskom potrebom i ljubavlju nas roditelja da svojoj djeci s teškoćama svijet učinimo ljepši, a ublažimo teškoće, te da bez obzira na njih, ta djeca izrastu u dobre, sretne i radišne ljude. Educirajući se uz stručnjake i radeći sa svojom djecom, svakodnevno učimo i otkrivamo kako našu djecu čim kvalitetnije integrirati u društvo. Da bi se naša djeca čim više osamostalila te izvukla svoje najveće potencijale, potreban je ciljani rad, puno strpljenja i ljubavi nas roditelja i cijelog društva.“

Udruga pruža i VOJTA TERAPIJU. To je neurorazvojna fizioterapija za djecu s teškoćama u razvoju, jedina u Istarkoj i Primorsko-goranskoj županiji, koju provodi licencirana Vojta terapeutica s dugogodišnjem iskustvom.

CAFFE BAR LA MARENDA II

CAFFE BAR LA MARENDA
CAFFE BAR LA MARENDA

Dana 13. rujana 2014. godine Pazin sport d.o.o. objavljuje Poziv na iskazivanje interesa za iznajmljivanje ugostiteljskog objekta u Školsko - gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, lokacije namijenjene pripremi hrane i pružanju usluga prehrane, te pripremanja i usluživanja pića i napitaka. Uz postojanje sve potrebne infrastrukture, lokacija se sastoji od unutarnjeg dijela površine 85,5 m2, te vanjskog dijela odnosno terase površine 60 m2.

Nakon održane javne dražbe dana 25. rujna 2014. godine sa ukupno četiri zainteresirana ponuditelja, Guerin d.o.o. dobiva mogućnost najma prostora u dvorani, te nakon pripremnih radova započinje sa radom početkom studenog 2014. godine.

Dolaskom u "La Marendu II" isprobajte razne vrste slatkih i slanih francuskih specijaliteta, koje za vas svakog dana spremamo prema posebnim francuskim recepturama s puno pažnje i ljubavi prema onome što radimo.

Naše svagdašnje opredjeljenje je vama ponuditi svježe, raznolike i kvalitetne proizvode s jednim ciljem: Vaše zadovoljstvo.

Radujemo se vašem dolasku.

LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

II. Boćarski centar Aleksandar Anzur

Boćarska dvorana

BOĆARSKA dvorana

Boćalište na otvorenom

BOĆARSKA dvorana

Boćarski centar Aleksandar Anzur nalazi se na adresi Trg pod Lipom 1 u Pazinu. Dvorana je sagrađena 1989. godine za potrebe održavanja sedmog prvenstva Europe u boćanju "PEUB 89." U Boćarskoj dvorani je 2012. godine održano i 18. prvenstvo Europe u boćanju "PEUB 2012.". Dana 02.11.2015. godine svečanim otvaranjem, Boćarska dvorana i boćališta u Pazinu dobili su naziv Boćarski centar Aleksandar Anzur, prema čovjeku koji je puno napravio za boćanje, ne samo Grada Pazina i okolice, već i puno šire.

Sportska dvorana sa dodatnim sadržajima prostire se na 907 m² tlocrtne površine, a uz nju se nalaze dvorište površine 804 m², boćalište na otvorenom i ugostiteljski objekt sa prostorom za parkiranje ukupne površine 1919 m². Na tribinama se može smjesti do 250 posjetitelja.

Uredske prostore u dvorani koristi TV Istra a ostale prostore namijenjene pružanju ugostiteljskih usluga (caffe bar i restoran) U.O.Nino caffe bar i restoran.

Boćarsku dvoranu (boćalište – 367 m²) i popratne sadržaje koriste mnogobrojni boćarski klubovi sa područja Grada Pazina za održavanje sportskih natjecanja i treninga.

Dvorana se može koristiti i za održavanje muzičkih i drugih manifestacija.

 

Zakup djela Boćarskog centra Aleksandar Anzur - KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN

  

Kickboxing klub Minotaur Pazin djeluje od 15.09.2014. godine s predsjednikom Denisom Matejčićem koji je ujedno i glavni trener. Denis nakon 14-godišnjeg vodstva KBK Predator, realizira plan otvorenja novog kluba pod imenom Minotaur. Pored treninga kickboxinga, klub pruža mogućnost treninga u teretani, funkcionalnih i individualnih treninga te samoobrane.

Kickboxing klub Minotaur ima u zakupu poslovni prostor u Pazinu, Trg pod Lipom 3, u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti u dijelu provođenja redovnih treninga prema svom rasporedu održavanja treninga. Na korištenje ima:

-           Glavni prostor dimenzija 5,9 * 13,9 m

-           Pretprostor dimenzija 3,6 * 2 cm

 

LOKACIJA: TRG POD LIPOM 1, PAZIN

Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Boćarskog centra Aleksandar Anzur Pazin.

PRAVILNIK O KORIŠTENJU BC A. ANZUR.pdf

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORIŠTENJE BC A. ANZUR.doc

OBRAZAC OCJENE-KVALITETE KORITENJA BC A.ANZUR.doc

III. GRADSKI STADION

Grad Pazin 01. travnja 2016. godine prenosi pravo upravljanja Gradskim stadionom Pazin sport-u d.o.o. s pratećim objektima i infrastrukturom kao javnom sportskom građevinom.

Kao jedinstvena građevinska cjelina obuhvaća sve zatvorene i otvorene prostore građevine, sportske i poslovne te prateće prostore, opremu i pripadajuću infrastrukturu. Na podruĉju obuhvata katastarskih ĉestica kĉ.br. 1814, 1817, 1811, 1815/2, 1815/3, 1819, 1818, 1820, 1833/1, 1829/1, 1828, 1821/2, 1821/1 i 1830 k.o. Pazin ukupne površine cca 24. 499 m2 Pazin sport d.o.o. planira izvesti zonu sportsko-rekreacijskog centra koji ĉine vanjski sportski tereni s pratećim servisnim zgradama i građevinama. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje srednje i osnovne škole, te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt je podijeljen na dvije sportske zone, gdje se prva odnosi na veliko nogometno igralište, atletsko trkalište, opremu, rasvjetu i navodnjavanje , te druga zona koja se odnosi na nogometno igralište koje je pomoćno, rasvjetu, opremu, pješačku stazu. Uz reviziju potpornog zida, stručni nadzor i koordinatora, ukupan iznos projekta iznosi 6.905.634,32 kuna.

Objekt pod najmom na području Gradskog stadiona je Ugostiteljski objekt Club.

Pazin sport d.o.o. također namjerava putem "Ruralnog programa", odnosno Mjerom 7 (Pravilnik o provedbi Mjere 7 " temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima " iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, Pod mjera 7.4. osigurati održavanje i upravljanje investicijom . Društvo zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti Mjere, budući da naselje Pazin ima manje od 5.000 stanovnika, odnosno prema zadnjem Popisu stanovništva od 2011. godine Pazin ima 4.386 stanovnika (prema Državnom zavodu za statistiku, Naselja i stanovništvo RH, Popis stanovništva 2011.);projekt je u skladu sa razvojnom i/ili prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina; društvo će osigurati održavanje i upravljanje investicijom najmanje 5 godina od konačne isplate sredstava; društvo će uz prijavu priložiti izjavu Grada Pazina o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada. Unutar prihvatljivih ulaganja, projekt se odnosi na točku b) ulaganje u građenje i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova.

 

 
Pravilnik i obrasci za korištenje

Ovi obrasci se donose i služe za utvrđivanje prioriteta, vremena i načina korištenja (kućni red) te svih ostalih pitanja vezanih za korištenja Gradskog stadiona Pazin.

 
 

Korištenje Gradskog stadiona od strane NK Pazinke Pazin

Nogometni klub Pazinka Pazin koristi:

- vanjski sportski teren nogometnog igrališta sa atletskom stazom i pripadajućim tribinama,

- zatvoreni prostor sa pripadajućim svlačionicama,

- zatvoreni izdvojen prostor uprave.

Zatvoreni prostor sa pripadajućim svlačionicama sastoji se od tri svlačionice sa pripadajućim sanitarijama, prostorom za suce sa pripadajućim sanitarijama i mjestom za skladištenje opreme, prostorom za trenere sa pripadajućim sanitarijama, te teretanom. Zatvoreni izdvojen prostor uprave sastoji se od uredskog prostora, prostora sale za sastanke te prostora praone.

Korištenje u 2018. godini (u satima)

Ukupno korištenje za 2018. godinu Gradskog stadiona iznosi 616,50 sati.

Korištenje 2017. godine (u satima)

 Ukupno korištenje za 2017. godinu Gradskog stadiona iznosi 897 sati.