Pazin sport Facebook
Pazin sport
Pristup informacijama
 

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama(Narodne novine br. 172/93), Pazin sport d.o.o. je obveznik Zakona kao tijelo javne vlasti (trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo). Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Sukladno Zakonu Pazin sport d.o.o. mora imenovati službenika za informiranje, mjerodavnu službenu osobu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje Pazin sport d.o.o.:

Samanta Grizila 
Mob. 091/891 8712
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/93) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Pazin sport d.o.o. sve informacije o svome radu, kao i financijska izvješća, godišnje programe, pozive o zasjedanju, donesenim odlukama te ostalo objavljuje na stranici http://www.pazin-sport.hr/index.php/o-nama

Način predavanja zahtjeva:

a) poštom:
Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića prof.2., 52000 Pazin

b) e-mailom:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preko portala otvorenih podataka koje vodi i održava Digitalni informacijsko- dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske osigurava se popis informacija dostupnih za ponovnu upotrebu zajedno s metapodacima, gdje se također mogu pronaći sve važne informacije o Pazin sport d.o.o., https://registar.azop.hr/

OBRASCI ZA KORISNIKE:

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

2018. godina

          Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

2017. godina

2016. godina

2015. godina