Pazin sport Facebook
Pazin sport
Zaštita osobnih podataka
 

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno članku 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka Pazin sport d.o.o.  je obveznik Zakona. Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Prema Zakonu, Pazin sport d.o.o. ima obvezu zbirku osobnih podataka dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja se unosi u Središnji registar. Evidencije iz Središnjeg registra dostupne su javnosti. Pazin sport d.o.o. ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima na temelju pisanog zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka koji se traže.